Cəlil Məmmədquluzadə

ENSİKLOPEDİYASI

 

N

Nəcəfqulu

Nəcəfqulu (Nəcəfqulu Əbdülrəhim oğlu İsmayılov) (1923-1990) - rəssam. Azərb. əməkdar İnc, xad. (1963). Azərb. Dövlat Rəssamlıq Texnikumunu bitirmişdir (1940). Boyakarlıq, qrafika, yumoristik rəsm sahəsində fəaliyyət göstərmişdir. M.-nin əsərlərinə illüstrasiyaiar işləmişdir. Ədibin 100 illiyi ərəfəsində onun həm tək, həm də kompozisiyalı portretlərini yaratmışdır. O, həmçinin "C.Məmmədquluzadə "Qeyrət" mətbəəsində" tablosunun müəllifidir.