Cəlil Məmmədquluzadə

ENSİKLOPEDİYASI

 

Q

Qurbanov Hamlet Ağadadaş oğlu

Hamlet Qurbanov "Dəli yığıncağı" pyesində doktor Lalbyüz rolunda.

Qurbanov Hamlet Ağadadaş oğlu (1938-1995) - aktyor. Azərb. əməkdar art. (1982). Azərb. Dövlet tncəsənət İn-tunu (indiki Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti) bitirmişdir (1961). 1961-1992 illərdə ADT-nda yaddaqalan obrazlar yaratmışdır. M.-nin "Dəli yığıncağı" pyesində doktor Lalbyüz rolunda müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir (1978). Azərb. Televiziyasının hazırladığı bir sıra tamaşalara və "Azərbaycanfılm"in istehsal etdiyi fılmlərə çəkilmişdir.